responsabilitate

Pentru ca se tot vorbeste despre responsabilitatile pe care angajatii maternitatii Giulesti le aveau, sa va prezint ce spune legislatia in domeniul apararii impotriva incendiilor. Este important sa intelegem ca este extrem de simplu de identificat vinovatii directi si indirecti.

Legea 307/2006 (extrase)

SECTIUNEA a 6-a
Obligatiile administratorului – conducãtorului institutiei

Sã asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sã asigure corelarea
mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;
Sã elaboreze instructiunile de apãrare împotriva incendiilor si sã stabileascã atributiile ce revin salariatilor la locurile de muncã;
Sã verifice dacã salariatii cunosc si respectã instructiunile necesare privind mãsurile de apãrare împotriva incendiilor si sã verifice respectarea acestor mãsuri semnalate corespunzãtor prin indicatoare de avertizare de cãtre persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
Sã asigure utilizarea, verificarea, întretinerea si repararea mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

Obligatiile utilizatorului – salariatului

Sã aducã la cunostinta administratorului, conducãtorului institutiei sau proprietarului, dupã caz, orice defectiune tehnicã ori altã situatie care constituie pericol de incendiu;
Sã utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducãtorul institutiei, dupã caz;
Sã comunice, imediat dupã constatare, conducãtorului locului de muncã orice încãlcare a normelor de apãrare împotriva incendiilor sau a oricãrei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizatã la sistemele si instalatiile de apãrare împotriva incendiilor;

Aceste cateva articole din lege raportate la tragedia intamplata exprima clar vinovatia colectiva a managementului si salariatilor Maternitatii Giulesti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s